ZESEN TRANS
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання послуг з оформлення проїзних/перевізних документів у пасажирських перевезеннях через сайт https://zesentrans.com.ua/
______ТОВ "МТК "ЗЕСЕН ТРАНС" 80300, Львівська обл., Жовківський район, місто Жовква, вул. Пільна, буд. 75 ЄДРПОУ: 41875517 керуючись ст. 633. Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі Користувач) укласти Договір публічної оферти (далі Договір), з метою пошуку та/або придбання квитків за допомогою сайту https://zesentrans.com.ua/

Користувач може діяти в межах Договору від свого імені та на свою користь та/або від імені третьої сторони та на її користь, у такому випадку Користувач діє виключно в межах повноважень наданих третьою стороною.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
______Послуги – надана Виконавцем можливість оформлення/повернення ППД/ЕПД, оформлення супутніх послуг через Веб-сайт та інші консультаційно-інформаційні послуги.
______Проїзний/перевізний документ (ППД) - документ встановленого зразка, що засвідчує право на проїзд транспортом загального користування.
______Електронний проїзний/перевізний документ (ЕПД) – електронний документ, сформований за результатами успішного оформлення та оплати ЕПД на Веб-сайті, що містить інформацію про майбутню поїздку. Посадочний документ (візуальна форма електронного проїзного документа) – розрахунковий документ, який одержує Замовник за результатами успішного оформлення та оплати електронного проїзного документа на Веб-сайті.
______Веб-сайт - програмне забезпечення – ТОВ «Зесен-Транс», що розміщено в мережі Інтернет за адресою https://zesentrans.com.ua/.
______Зесен-Транс є інтегрованим дистриб'ютором послуг перевезення, що поставляються перевізниками, консолідаторами ресурсів перевізника та третіми особами, далі званими «Постачальник».
______Квиток (у тому числі і електронний квиток) - проїзний документ встановленої форми, який дає право пасажиру на одержання транспортних послуг автобусного перевезення, створений в автоматизованій системі Зесен-Транс, надсилається на електронну адресу вказану при замовленні або іншим чином видається Користувачу.

Користувач і Зесен-Транс обізнані із загальними вимогами укладання Договорів, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладання такого правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке відповідає внутрішній волі учасників цього правочину, маючи на меті реальне настання правових наслідків, розуміючи правову природу цього правочину, а також свої права та обов’язки за Договором, у відповідності до чинного законодавства уклали цей Договір про нижчевикладене:
 • Вчасно повідомити Постачальника про придбаний Квиток, і додаткові послуги оплачені Користувачем;
 • Надіслати Користувачу Квиток відповідно до форми встановленої і прийнятої Постачальником;
 • Переказати кошти отримані від Користувача, в якості оплати Квитка, на розрахунковий рахунок Постачальника;
 • Повідомити Користувача, про зміни в умовах надання послуг (за умови повідомлення про такі зміни Постачальником);
 • Повідомити Користувача, про зміну або скасування рейсу (у випадку надходження такої інформації від Постачальника);
 • Прийняти звернення від Користувача, розглянути його самостійно або направити для розгляду відповідному Постачальнику;
 • Своєчасно повідомити Користувача про розгляд звернення, а у випадку надсилання звернення Постачальнику про результати його розгляду (у випадку надходження такої відповіді на адресу Зесен-Транс).
 • Зесен-Транс, надає відповідь на звернення, способом аналогічним до його надходження. Надсилання відповіді третій стороні (у тому числі і за проханням Користувача) здійснюватися не буде.

Зесен-Транс зобов’язаний:
 • Діяти від імені Постачальника, в межах повноважень визначених договірними відносинами;
 • Укласти договір перевезення між Користувачем та Постачальником, на умовах та в спосіб визначений Постачальником;
 • Встановити та отримати додаткову винагороду з Користувача, за додатково надані сервіси та/або послуги.
 • Зесен-Транс має право записувати телефонні розмови з Користувачем та/або Пасажиром, у випадку звернення до сервісного центру та/або у випадку обслуговування Користувача/Пасажира та/або необхідності повідомити Користувача/Пасажира та/або отримати додаткові відомості у відношенню будь якого Квитка, здійсненого за допомогою сервісу Зесен-Транс та/або Сайту.Зесен-Транс має право:
 • Здійснити попередню оплату Квитка, у 100 % вартості вказаній на сайті;
 • Перевірити дату, час, місто/місце відправлення, місто/місце прибуття одразу після придбання Квитка;
 • Завчасно прибути до місця відправлення;
 • Повідомити Зесен-Транс про неможливість використання Квитка з тієї чи іншої причини;
 • Ознайомитись з умовами повернення Квитка;
 • Зв’язатись з Зесен-Транс до моменту оплати Квитка, у випадку відсутності, умов повернення придбаного Квитка обраного Постачальника на Сайті.
 • Купуючи Квиток на двох або більше Постачальників або до пункту здійснення пересадки, за допомогою Сайту, Користувач зобов’язаний самостійно визначити достатню кількість часу для здійснення пересадки, у тому числі якщо така посадка запропонована на Сайті. Рекомендована кількість годин очікування в пункті пересадки становить, для внутрішньо державних рейсів 4 години, для міждержавних 8 годин від моменту прибуття за розкладом.
 • Користувач зобов’язаний ознайомитись з правилами і умовами обраного Постачальника до придбання квитка обраного Постачальника, тим самим надає згоду виконувати і діяти відповідно до правил та умов Постачальника. Деякі Постачальники надають можливість визначити умови повернення певного квитка тільки після його придбання. Виходячи з такої специфіки Користувач погоджується, з тим що утримання при поверненні такого квитка, може дорівнювати 100% вартості квитка, навіть при умові оформлення повернення квитка через 15 хвилин після його оплати.
Користувач зобов’язаний:
ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
______Замовник сплачує вартість ППД/ЕПД та Збір Виконавця шляхом їх 100% оплати за допомогою засобів платежу, доступ до яких забезпечено на Веб-сайті, та у відповідності до правил платіжних систем.
______Вартість ППД/ЕПД та Збір Виконавця вважаються сплаченими, якщо платіжною системою надана інформація щодо списання коштів з рахунку Замовника на користь Виконавця.
______Збір Виконавця за надані послуги поверненню не підлягає, за винятком випадків, що сталися з вини Виконавця чи Перевізників.Повернення грошових коштів за невикористані ППД/ЕПД, що були оформлені за допомогою Веб-сайту, відбувається згідно з умовами повернення квитків.Посадочний документ у міжнародному сполученні не підлягає переоформленню/ перетворенню , обміну в касі.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
______За Договором, Зесен-Транс надає послуги з пошуку відповідного Постачальника, у відповідності до дати, часу та напрямку обраного Користувачем, формування стиковок різних Постачальників, укладення договору перевезення (шляхом продажу/придбання Квитка), оформлення квитків різних Постачальників одним замовленням, попереднього продажу квитків, бронювання місць, замовлення квитка по телефону, переоформлення квитка, пошук оптимального розкладу за запитом Користувача, сервісне обслуговування користувача, у тому числі і цілодобову підтримку Користувача Центром сервісного обслуговування, додаткові послуги за запитами Користувача, а також попередньої оплати Квитка коштами отриманими від Користувача (далі Послуги).
______За Послуги, що надаються, Зесен-Транс отримує винагороду, що складається із суми коштів, що входять до вартості Квитка та визначені, як Агентська винагорода (оплачується Постачальником) та Сервісний збір (оплачується Користувачем).
______Зесен-Транс, діючи як агент, від імені, за рахунок в інтересах Постачальника, за допомогою сайту, продає автобусне пасажирське перевезення (далі Квиток), спеціальні пропозиції, знижки та надає інформацію Постачальника.
______Кожне придбання Квитка окремо взятого Постачальника, підпорядковується правилам та умовам саме цього Постачальника і є невід’ємною частиною Договору.
______У випадку придбання декількох Квитків одним замовленням, правила і умови одного чи іншого Постачальника можуть відрізнятись.
_____Недотримання правил і умов Постачальника та/або Зесен-Транс може призвести до скасування замовлень і відмову у доступі до Сайту та/або придбаних послуг, у тому і числі і можливістю скористатись Квитком, без повернення витрачених на його придання коштів.
_____Придбання Квитка Користувачем на пільгових умовах (безкоштовне перевезення і т.п.) відповідно до законодавства України, здійснюється виключно в касі/офісі відповідного Постачальника, або за дозволом відповідного Постачальника.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КВИТКА
Примусове повернення коштів за Квиток:
 • У випадку повідомлення Постачальником про скасування рейсу, з тієї чи іншої причини, Зесен-Транс здійснює повернення Коштів отриманих в якості оплати Квитка, шляхом яким вони надійшли у 100% розмірі до вартості Квитка, або за наявності, пропонує придбати інший Квиток на рейс того самого або іншого Постачальника.
 • Вартість Квитка на рейс іншого постачальника може відрізнятись.ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА САЙТУ https://zesentrans.com.ua/ • У разі оформлення повернення Квитка, за власної ініціативи Користувача, Зесен-Транс повертає кошти користувачу керуючись даними автоматизованих розрахунків повернення грошових коштів наданих Постачальником;
 • Умови повернення Квитка кожного Постачальника відрізняється у відповідності до внутрішніх правил;
 • Агентська винагорода та Сервісний збір Зесен-Транс, у випадку добровільного повернення Квитка, поверненню не підлягає;
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 176 від 18 лютого 1997 р. «Про затвердження правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», регулює питання повернення Квитка виключно у касу Автостанції, а також не охоплює поняття Постачальник, у відповідності до умов Договору.
 • Акційні квитки поверненню не підлягають.Добровільне повернення:

 • передачі їх третій стороні, яка тим чи іншим чином пов’язана з цим Договором, або з метою його повного виконання;
 • додаткового інформування Користувача, про статус виконання рейсу, зміни в його умовах;
 • подальшої обробки замовлень Користувача;
 • отриманні сервісних повідомлень, у тому числі щодо акцій, бонусних програм і знижок, що проводяться Зесен-Транс.

______У якості ідентифікатора Користувача використовується e-mail адреса та/або номер телефону, що вказується при придбанні Квитка.
______Зверненням з номера телефона/e-mail адреси залишеної при придбанні Квитка, дозволяє Зесен-Транс ідентифікувати Користувача, як належну Сторону Договору з відповідними правами та обов’язками, і дозволяє здійснювати дії по відношенню, як до Договору загалом, так і до конкретно придбаного Квитка.
______Звернення Користувача з іншого номера телефона та/або e-mail адреси наданого при придбанні Квитка, дає право Зесен-Транс вимагати від Користувача додатково ідентифікувати себе, як належну сторону Договору.
______У випадку неможливості ідентифікувати Користувача, як сторону Договору E Зесен-Транс залишає за собою право відмовити у розгляді звернення.
______Відповідальність за збереження та/або доступ до номера телефона та/або e-mail адреси покладається на Користувача.


ГАРАНТІЇ СТОРІН______Здійснюючи покупку через Сайт Користувач підтверджує, свою дієздатність та дає згоду на обробку своїх персональних даних.
______Користувач погоджуєтеся сплатити ціну Квитка і відповідні податки для всіх зроблених покупок, оплачених кредитними або дебітними картками або іншим дозволеним методом оплати.
______Користувач погоджується сплатити всі визначені Зесен-Транс кошти у разі якщо платіж не здійснено, повернуто або відхиллено банком Корисувача.
______Зесен-Транс, здійснюючи продаж Квитка за допомогою Сайту, підтверджує наявне у нього право на продаж даного Квитка, у відповідності до умов і обов’язків, визначених Постачальником.


УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

______Для здійснення оформлення та придбання Квитка на Сайті необхідно надати певну інформацію, а саме: Ім’я і Прізвище пасажира (номер документу за яким його можна ідентифікувати (встановлюється опційно Постачальником)), діючу е-mail адресу та номер телефону.
______Також при покупці необхідно вказати платіжну інформацію, пов'язану з банківськими картками - тобто їх номери і терміни дії. Вводити дану інформацію необхідно при кожній покупці на захищеному сервісі обраної платіжної системи.


КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ______Користувач підтверджує згоду з тим, що несе особисту відповідальність за надану для збереження конфіденційної інформації.
______Зесен-Транс не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані внаслідок несанкціонованого використання конфіденційної інформації залишеної Користувачем.
______Вся особиста інформація, отримана Зесен-Транс в результаті здійснення замовлень через Сайт зберігається згідно з правилами та положеннями про конфіденційність, які є невід'ємною частиною Договору.
______Зесен-Транс залишає за собою право використовувати та розкривати інформацію про Користувача або про замовлення здійсненні Користувачем, на умовах дотримання Конфіденційності.
______З метою захисту ділових інтересів, Зесен-Транс надає відповідь на письмовий запит «Про надання інформації про Постачальника», що надійшов на нашу адресу з обов’язковим попередженням та отриманням дозволу Сторони по відношенні до якої здійснюється запит, у тому числі і за запитами відповідних державних чи інших органів уповноважених законом на отримання такої інформації.
______Зесен-Транс зберігає за собою право змінювати правила Конфіденційності в будь-який час, виключно в сторону покращення, з подальшим розширенням умов збереження конфіденційної інформації.


ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

______Користувач надає згоду та підтверджує, що дані вказані ним при приданні Квитка правдиві, і Користувач має право вказати їх при купівлі Квитка та залишити для подальшої обробки та збереження, у тому числі, але не обмежуючись, для:ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

______У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов’язань за Договором, винна Сторона зобов’язана відшкодувати протилежній Стороні заподіяні і доведені такими діями збитки.


______Користувач особисто несе відповідальність за дотримання умов і правил обраного Постачальника та Договору і правил використання Сайту.

______Користувач несе одноосібну відповідальність, у зв'язку з не здатністю надати достовірну інформацію, у тому числі і про особу від імені якої він діє в межах даного Договору, включно, але не обмежуючись, за неможливість використання персональної інформації на Сайті, без будь-яких виключень, у тому числі, але не обмежуючись і у випадку відсутності у Користувача достовірної персональної інформації.
______Даний Договір регулює виключно умови придбання обраного Користувачем Квитка, який в свою чергу є свідченням укладення договору Перевезення.
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН______Сторона звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок дії або бездіяльності третьої сторони.


______Користувач розуміє і погоджуєтесь з тим, що Зесен-Транс не несе жодної відповідальності за будь-які прямі, непрямі, побічні та штрафні збитки; а також за незручності пов’язанні з виконанням перевезення (у тому числі, але не обмежуючись, затримки рейсів, скасування рейсів, пропущені стикування рейсів) або інші можливі проблеми, що мали місце у зв'язку з Вашим відвідуванням або використанням Сайту.

______Зесен-Транс не несе відповідальність за помилки або неточності в умовах і цінах з продажу автобусних Квитків та інших товарів і послуг, якщо такі надані Постачальником.

______Зесен-Транс не несе відповідальності за збитки та/або втрату квитка на той чи інший вид транспорту, за збитки отримані Користувачем в результаті запізнення автобусу до пункту де Користувач мав здійснити пересадку, у тому числі придбаним одним замовленням через Сайт.


 • Отримати послуги за Договором;
 • Скористатись Квитком, у відповідності до обраної дати, часу, місця відправлення та обраного Постачальника;
 • Повернути Квиток, на умовах визначених Постачальником та/або Зесен-Транс ;
 • Вимагати компенсації завданих збитків, що виникає з умов Договору, шляхом направлення відповідного звернення на адресу Зесен-Транс.
 • У випадку завдання моральної шкоди Користувачу, діями або бездіяльністю Зесен-Транс, сума відшкодування, при її доведенні та обґрунтуванні не може перевищувати суму більшу чим вартість Квитка.
 • Деякі Постачальники, зобов’язують здійснити обмін та/або повернення квитка виключно у касі автостанції без можливості повернення коштів, через сайт або в офісі партнера Зесен-Транс, де проводилась оплата. Умови такого обміну та/або повернення наведені у Квитку.
Користувач має право:
______Кошти отримані від Користувача, в рахунок придбання Квитка належать Постачальнику (за виключенням Сервісного збору Зесен-Транс
(у випадку, якщо такий входив до вартості Квитка). Зесен-Транс проводить розрахунок за придбаний Користувачем Квиток на у мовах і в строки визначені Постачальником.
______Банківські послуги, пов’язані з переказом коштів в межах Договору, оплачуються Стороною, яка їх здійснює.

ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
______Номер Договору відповідає номеру придбаного Користувачем Квитка.
______Датою укладення Договору, є дата здійснення платежу, в рахунок обраного Квитка.
______У всьому іншому, що не передбачене Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
______Договір Правила та Умови є цілісним документом призначеним для користувача і мають переважаючу юридичну силу, в порівнянні з раніше укладеними письмовими або усними угодами між сторонами. Роздрукована версія даних Правил і Умов або будь-якого іншого повідомлення, створеного спочатку в електронній формі, може розглядатися в судових процесах, пов'язаних з даним Договором. Правилами і Умовами, з тієї ж вагомістю і на тих же умовах, як інші бізнес-документи, спочатку створені не в електронній, а у фізичній формі.
______Дані правила є невід’ємною частиною Договору публічної оферти і поширюються на всіх відвідувачів і користувачів Сайту , по відношенню, як справжніх, так і майбутніх.
______Використовуючи Сайт або матеріали Сайту, Користувач висловлює свою безумовну згоду з даними Правилами.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

Контакти
zesentrans.bus@gmail.com
м. Львів, вул. Гайдучка 3
Чат актуальних маршрутів
Форма запитань